Pravila in informacije
1. Območje veljavnosti
Za poslovne odnose med podjetjem Foto naredi si d.o.o. in naročnikom veljajo izključno Splošni pogoji poslovanja, v različici, ki velja ob naročilu preko interneta. Splošne pogoje poslovanja lahko naročnik za namene naročila preko spleta shrani na svoj računalnik in/ali natisne. Podjetje Foto naredi si d.o.o. uporablja pri izvajanju svojih storitev spletnega foto servisa lastno infrastrukturo. Za obdelavo naročil se podjetju Foto naredi si d.o.o. posredujejo samo osebni podatki in podatki o fotografij, ki so potrebni za popolno obdelavo.
2. Pogodbeni partner
Pogodbeni partner naročnika je Foto naredi si d.o.o. Pogodbo v imenu in v korist mladoletne osebe ali poslovno v celoti nesposobne osebe lahko sklenejo samo njihovi zakoniti zastopniki, medtem ko poslovno omejeno sposobne osebe lahko sklenejo pogodbo samo ob soglasju svojega zakonitega zastopnika.
3. Sklenitev pogodbe
Naročnik podjetje Foto naredi si d.o.o. pooblasti za izdelavo izbranih foto izdelkov z izbranimi fotografijami (v nadaljevanju: blaga). Do pogodbe pride, ko naročnik odda svoje naročilo preko interneta.
4. Cene
Blago se dobavi po cenah, ki so veljavne na dan sklenitve pogodbe in navedene na spletni strani podjetja Foto naredi si d.o.o. - www.fotonaredi.si. Morebitne spremembe cen se ne nanašajo na že naročene izdelke. Cene so izražene v evrih in vključujejo DDV. Po oddaji svojega naročila boste prejeli potrditev naročila z vsemi podatki v zvezi s ceno, načinom plačila in izbranim načinom dostave.
5. Pravica do preklica naročila
Morebitni preklic naročila lahko kupec v roku 30 min po prejemu potrditve naročila sporoči na ponudnikov elektronski naslov podpora@fotonaredi.si
6. Dobava, dvig
Dobava ali dvig naročila poteka v skladu z določili, opisanimi na spletni strani, če se naročnik in podjetje Foto. Naredi si d.o.o. nista dogovorila drugače. Pošiljka bo naročniku odpremljena v roku 5 delovnih dni od dneva naročila, o čemer bo naročnik obveščen z elektronskim sporočilom. V primeru vrnitve blaga zaradi neprevzema bo pošiljatelj Foto. Naredi si d.o.o. stopil v stik z naročnikom, da bi razjasnil razlog za neprevzem in se dogovoril za ponovno dostavo blaga. Naročnik pa bo v primeru kasnejšega oglašanja in ponovnega prevzema plačal stroške ponovne dostave.
7. Lastninski pridržek
Do celotnega popolnega plačila vsega blaga iz istega naročila ostane blago last podjetja Foto naredi si d.o.o..
8. Garancija za pomanjkljivosti
Blago je pomanjkljivo, če ne ustreza tehničnemu standardu digitalnega razvoja in obdelave foto izdelkov. Naročnik mora očitne napake dobavljenega blaga, opazne brez posebne pozornosti, uveljavljati nemudoma ob dobavi, vendar najkasneje dva tedna po prejemu. Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno.
9. Jamstvo
Foto naredi si d.o.o. jamči le za škodo na samem blagu do oddaje naročila na dostavo. Drugi zahtevki naročnika so izključeni, neodvisno od pravnega razloga.
10. Zaščita podatkov, varstvo podatkov
Naročnik je seznanjen in se strinja, da bodo osebni podatki, potrebni za obdelavo naročila in arhiviranje, shranjeni na nosilcu podatkov. Izrecno se strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov.

Zbiramo e-poštne naslove ter imena in priimke tistih uporabnikov, ki so povezani z Google in Apple računoma in se prek njiju prijavljajo.

Podjetje Foto naredi si d.o.o. bo z vsemi podatki ravnalo zaupno. Naročnik ima vedno pravico preklicati soglasje z učinkom za prihodnost. Podjetje Foto. Naredi si d.o.o. se obvezuje, da bo v primeru preklica nemudoma izbrisalo vse osebne podatke, razen če postopek naročila še ni bil do konca izpeljan. Uporabnik portala www.fotonaredi.si lahko prejemanje oglasnih sporočil in obvestil o akcijah v vsakem trenutku odpove na svome profli. Na elektronski naslov podpora@fotonaredi.si lahko kadarkoli zahteva odpoved članstva, pod pogojem, da je elektronsko sporočilo z ustrezno vsebino poslano izključno z registriranega e-naslova uporabnika.
11. Avtorske pravice, kazensko pravo
Za vsebino posredovanih slikovnih datotek je odgovoren izključno naročnik. Pri vseh naročilih, zaupanih podjetju Foto. Naredi si d.o.o., ter pri arhiviranju slikovnih podatkov se predvidevajo potrebne avtorske pravice, pravice do znamk in druge pravice. Odgovornost za morebitne posledice, nastale zaradi kršitve teh pravic, nosi izključno naročnik. Naročnik s predajo naročila zagotavlja, da vsebine prenesenih slikovnih datotek ne kršijo kazenskega prava, zlasti ne predpisov o širjenju otroške pornografije. V primeru, da podjetje Foto naredi si d.o.o. izve o zadevnih kršitvah tega zakona, bo o tem nemudoma obvestilo pristojne organe kazenskega pregona.
12. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost in uporabno pravo
Kraj izpolnitve iz pogodbenega razmerja je sedež podjetja Foto naredi si d.o.o. V primeru pravnih sporov v zvezi s tem poslovnim razmerjem se uporablja izključno slovensko pravo.