Pogoji poslovanja
1. Pravila in splošni pogoji
S pridružitvijo spletnim stranem portala FotoNaredi podjetja Foto naredi si d.o.o. potrjujete, da se strinjate z navedenimi pogoji uporabe spletnih strani in z njihovimi pravnimi posledicami. Foto naredi si si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni in/ali dopolni pogoje uporabe spletnih strani portala FotoNaredi, tako spremenjene pogoje uporabe pa objavi na tej spletni strani. V primeru, da se ne strinjate s pogoji uporabe, vas prosimo, da na spletne strani portala FotoNaredi ne dostopate.
2. Pogodbeni partner
Pogodbeni partner naročnika je Foto naredi si d.o.o. Pogodbo v imenu in v korist mladoletne osebe ali poslovno v celoti nesposobne osebe lahko sklenejo samo njihovi zakoniti zastopniki, medtem ko poslovno omejeno sposobne osebe lahko sklenejo pogodbo samo ob soglasju svojega zakonitega zastopnika.
3. Osnovne informacije
Podatki o podjetju:
FotoNaredi.si je portal za izdelovanje foto izdelkov.
Portal FotoNaredi.si upravlja podjetje Foto naredi si d.o.o.
Foto naredi si, spletna trgovina, računalništvo, informatika in ogaševanje d.o.o. Ulica talcev 15
, 6000 Koper
Davčna številka: 88443639

Matična številka: 8878854000
TRR: SI56 101000059224994 pri Banka Intesa Sanpaolo d.o.o.
kontakt: podpora@fotonaredi.si
4. Naročilo in pravica do preklica naročila
Naročnik podjetje Foto naredi si d.o.o. pooblasti za izdelavo izbranih foto izdelkov z izbranimi fotografijami. Po oddaji naročila kupec prejme potrdilo o naročilu na njegov e-mail. Morebitni preklic naročila lahko kupec v roku 30 min po prejemu potrditve naročila sporoči na ponudnikov elektronski naslov podpora@fotonaredi.si V primeru da kupec v dogovorjenom roku ne prekliče svojega naročila pomeni, da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem in ponudnikom (Foto naredi si d.o.o.) sklenjena.
5. Cene
Blago se dobavi po cenah, ki so veljavne na dan sklenitve pogodbe in navedene na spletni strani podjetja Foto naredi si d.o.o. - www.fotonaredi.si. Morebitne spremembe cen se ne nanašajo na že naročene izdelke. Cene so izražene v evrih in vključujejo DDV. Po oddaji svojega naročila boste prejeli potrditev naročila z vsemi podatki v zvezi s ceno, načinom plačila in izbranim načinom dostave. Popusti, kode, ugodnosti akcij, naročila ter včlanitveni popusti se ne združujejo in ne seštevajo.
6. Dobava, dvig
Dobava ali dvig naročila poteka v skladu z določili, opisanimi na spletni strani, če se naročnik in podjetje Foto naredi si d.o.o. nista dogovorila drugače. Rok dobave je 3-5 delovnih dni. Pošiljka bo naročniku odpremljena v roku 5 delovnih dni od dneva naročila, o čemer bo naročnik obveščen z elektronskim sporočilom. Če podjetje Foto naredi si d.o.o. zamuja z dobavo, naročnik nima pravice do odškodninskega zahtevka, razen če je Foto naredi si d.o.o. ravnalo hudo malomarno ali naklepno. V primeru vrnitve blaga zaradi neprevzema bo pošiljatelj Foto naredi si d.o.o. stopil v stik z naročnikom, da bi razjasnil razlog za neprevzem in se dogovoril za ponovno dostavo blaga. V kolikor se naročnik ne oglasi, se pošiljatelj Foto naredi si d.o.o. obvezuje hraniti blago največ 1 mesec od datuma naročila, naročnik pa bo v primeru kasnejšega oglašanja in ponovnega prevzema plačal stroške ponovne dostave.
7. Lastninski pridržek
Do celotnega popolnega plačila vsega blaga iz istega naročila ostane blago last podjetja Foto naredi si d.o.o..
8. Garancija za pomanjkljivosti in reklamacijski postopek
Blago je pomanjkljivo, če ne ustreza tehničnemu standardu digitalnega tiska in obdelave fotografij. Naročnik mora očitne napake dobavljenega blaga, opazne brez posebne pozornosti, uveljavljati nemudoma ob dobavi, vendar najkasneje dva tedna po prejemu. Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Reklamacije sprejemamo izključno po elektronski pošti na naslov podpora@fotonaredi.si
Reklamacijski zahtevek mora vsebovati:

Ime in priimek naročnika
Kopijo izstavljenega računa
Opis reklamacije
Prelog reševanja reklamacijskega zahtevka

Med reklamacijske zahtevke ne spadajo:
• barvna odstopanja med izdelano fotografijo v tiskani obliki ter prikazom na računalniku naročnika
• Slaba kakovost fotografij, ki so posledica neupoštovanja programskih upozoril o slabši ločljivosti uporabljenih fotografij
• Porezava robov fotografij, ali premiki v vezavi ki so posledica tehnologije izdelave foto izdelkov
• Slovnične ali tipkaske napake v posredovanih izdelkov za tisk
• Prazne vsebine v naročenih tiskovinah, ki so posledica nedokončanih projektov

V primeru upravičene reklamacije ima podjetje Foto naredi si d.o.o. najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti vso blago, stroške pošiljke pa prevzame podjetje Foto naredi si d.o.o.. Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.
9. Jamstvo
Foto naredi si d.o.o. jamči le za škodo na samem blagu do oddaje naročila na dostavo. Drugi zahtevki naročnika so izključeni, neodvisno od pravnega razloga. Jamstvo za poškodovanje ali izgubo datotek na nosilcih, ki so last naročnika ali nosilcih podjetja Foto naredi si d.o.o. ter na elektronskih poteh prenosa in omrežjih je izključeno. Podjetje Foto naredi si d.o.o. ne daje zagotovil o lastnostih izdelkov. Jamstvo za zagotovljene lastnosti se prevzame le, če je podjetje Foto naredi si d.o.o. izrecno izdalo tako zagotovilo v pisni obliki. Prej navedena omejitev jamstva ne velja v primeru hude malomarnosti ali naklepnosti podjetja Foto naredi si d.o.o..
10. Zaščita podatkov, varstvo podatkov
Foto naredi si d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba osebnih podatkov
Foto naredi si d.o.o. za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek
• naslove za dostavo
• firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
• davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
• naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
• geslo v šifrirani obliki
• kontaktno telefonsko številko
• državo bivanja

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.
Osebni podatki in fotografije, ki so pridobljeni preko spletne strani www.FotoNaredi.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.

Zbiramo e-poštne naslove ter imena in priimke tistih uporabnikov, ki so povezani z Google in Apple računoma in se prek njiju prijavljajo.

Od prejemanja sporočil preko posameznih komunikacijskih kanalov se lahko posameznik kadar koli odjavi preko spletne strani - na svojemu profilu.
Foto naredi si d.o.o. osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar lahko stori na svom profilu)
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva tudi odpoved članstva tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov podpora@fotonaredi.si, pod pogojem, da je elektronsko sporočilo z ustrezno vsebino poslano izključno z registriranega e-naslova uporabnika. Uporabnik lahko članstvo kadarkoli obnovi, tako da izključno s svojega registriranega e-naslova pošlje elektronsko sporočilo z ustrezno vsebino na naslov podpora@fotonaredi.si.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali dvome v zvezi z našo politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi s svojimi izkušnjami s stranmi tega portala, vas prosimo, da nam to sporočite na podpora@fotonaredi.si.
11. Avtorske pravice, kazensko pravo
Za vsebino posredovanih slikovnih datotek je odgovoren izključno naročnik. Pri vseh naročilih, zaupanih podjetju Foto naredi si d.o.o., ter pri arhiviranju slikovnih podatkov se predvidevajo potrebne avtorske pravice, pravice do znamk in druge pravice. Odgovornost za morebitne posledice, nastale zaradi kršitve teh pravic, nosi izključno naročnik. Naročnik s predajo naročila zagotavlja, da vsebine prenesenih slikovnih datotek ne kršijo kazenskega prava, zlasti ne predpisov o širjenju otroške pornografije. V primeru, da podjetje Foto naredi si d.o.o. izve o zadevnih kršitvah tega zakona, bo o tem nemudoma obvestilo pristojne organe kazenskega pregona.
12. Merodajno pravo
Za razlago, uporabo in pravne posledice vseh dovoljenj, izjem in pogojev uporabe spletnih strani portala FotoNaredi je merodajno slovensko pravo, za vse zahteve in spore, ki nastanejo kot posledica uporabe spletnih strani portala FotoNaredi ali v zvezi z njimi pa so pristojna izključno slovenska sodišča.
13. Avtorske pravice
Vsebina tega spletnega mesta je zaščitena z avtorskimi pravicami, ki pripadajo Foto naredi si ali pa so odstopljene Foto naredi si in so v lasti tretjih oseb. Foto naredi si poseduje tudi avtorsko pravico do urejanja, izbiranja in usklajevanja vsebin teh strani. Poleg tega vsebujejo te spletne strani zaščitne znake oziroma drugo intelektualno lastnino Foto naredi si ali tretjih oseb. Nobena vsebina na teh straneh se zato ne sme uporabljati brez odobritve Foto naredi si. Vsakršna kršitev navedenih pravic, namerna ali naključna, predstavlja kršitev pogojev uporabe materiala s spletnih strani, za katero je uporabnik materialno in kazensko odgovoren.