FotoNaredi.si je portal za deljenje fotografij na spletu in izdelovanje foto izdelkov.
Portal omogo─Źa enostavno nalaganje fotografij ter izdelovanje foto knjig ali foto albumov. Lahko izdelate tudi zvezek za šolo z svojimi fotografijami, podlago za miško, plakat ali posebno platno, ki daje vtis umetniške slike na vaši steni.
Svoj foto izdelek lahko po e-mailu pošljete prijateljem, ki ga bodo lahko enostavno in online pregledali ali ga celo sami naro─Źili na svoj naslov.
Lahko svojo mapo s fotografijami preprosto delite z prijatelji, ki si lahko iz vaših fotografij sami izdelajo njihov foto izdelek.
Tudi za bolj lene je poskrbljeno - fotografije se lahko avtomatsko razporedijo v album - po kon─Źanem delu pa lahko še vseeno vse ro─Źno pregledate in po potrebi spreminjate.

Pravila in splošni pogoji


S pridru┼żitvijo spletnim stranem portala FotoNaredi podjetja OneClick d.o.o. potrjujete, da se strinjate z navedenimi pogoji uporabe spletnih strani in z njihovimi pravnimi posledicami. OneClick si pridr┼żuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni in/ali dopolni pogoje uporabe spletnih strani portala FotoNaredi, tako spremenjene pogoje uporabe pa objavi na tej spletni strani. V primeru, da se ne strinjate s pogoji uporabe, vas prosimo, da na spletne strani portala FotoNaredi ne dostopate.

Za vsakršno uporabo www.fotonaredi.si veljajo spodaj navedeni pogoji.

Omejitev odgovornosti

Vse vsebine, objavljene na www.fotonaredi.si, so last podjetja OneClick d.o.o. in se smejo uporabljati samo v zasebne in nekomercialne namene ter za osebne potrebe. Vsebin ni dovoljeno spreminjati, kopirati, prikazovati ali na kakršenkoli drug na─Źin prenašati ali distribuirati brez predhodnega pismenega soglasja OneClick. OneClick si bo po najboljših mo─Źeh prizadeval, da bi bile strani portala FotoNaredi v celoti delujo─Źe, vse objavljene informacije pa to─Źne, popolne in zanesljive, ni pa odgovoren za ob─Źasno nedelovanje strani, kot tudi ne jam─Źi, izrecno ali implicitno, za to─Źnost, resni─Źnost, zanesljivost ali popolnost kateregakoli objavljenega podatka, materiala ali informacije.

Dostop na strani www.fotonaredi.si je mogo─Ź preko spleta. Splet je mednarodno ra─Źunalniško omre┼żje, nad katerim OneClick nima neposrednega nadzora, zato ne more zagotavljati dostopnosti storitev in informacij. OneClick si pridr┼żuje pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave ali posebnega obvestila spremeni katerekoli vsebine, objavljene na www.fotonaredi.si. OneClick tudi ni dol┼żan posodabljati pisanih materialov ali izdelkov in storitev, objavljenih na spletnih straneh. OneClick ni odgovoren za kakršnokoli posredno ali neposredno, naklju─Źno, nematerialno ali materialno škodo, izgubo ali stroške, ki bi izhajali iz uporabe ali nezmo┼żnosti uporabe spletnih strani portala FotoNaredi.

Avtorske pravice

Vsebina tega spletnega mesta je zaš─Źitena z avtorskimi pravicami, ki pripadajo OneClick ali pa so odstopljene OneClick in so v lasti tretjih oseb. OneClick poseduje tudi avtorsko pravico do urejanja, izbiranja in usklajevanja vsebin teh strani. Poleg tega vsebujejo te spletne strani zaš─Źitne znake oziroma drugo intelektualno lastnino OneClick ali tretjih oseb. Nobena vsebina na teh straneh se zato ne sme uporabljati brez odobritve OneClick.

Vsakršna kršitev navedenih pravic, namerna ali naklju─Źna, predstavlja kršitev pogojev uporabe materiala s spletnih strani, za katero je uporabnik materialno in kazensko odgovoren.

Varnost podatkov

Da bi zagotovile varnosti podatkov na tem naslovu in dostopnost te storitve vsem uporabnikom, spletne strani portala FotoNaredi uporabljajo programsko podporo, ki bele┼żi obiske na omre┼żju in varuje pred nepooblaš─Źeno uporabo ali izmenjavo podatkov. Kljub temu pa se mora vsak uporabnik spletnih strani zavedati, da obstaja dolo─Źena stopnja tveganja, da bi nepooblaš─Źene osebe ali aplikacije zaobšle varnostne ukrepe. V takem primeru OneClick ni odgovoren za kakršnokoli posredno ali neposredno, naklju─Źno, materialno ali nematerialno škodo, izgube ali stroške.

Zaupnost in varstvo osebnih podatkov

Z obiskom teh strani vaši osebni podatki ne bodo postali dostopni javnosti, OneClick pa jih tudi ne bo posredoval tretjim osebam, razen z vašim izrecnim soglasjem.

Na dolo─Źenih mestih znotraj strani portala FotoNaredi bo ob registraciji OneClick zbiral osebne podatke uporabnikov, kot so ime, priimek, naslov, ime podjetja, telefonska številka, elektronski naslov. Ti podatki se bodo uporabljali za komunikacijo z uporabniki in njihovo evidenco ter za statisti─Źno spremljanje obiskanosti portala FotoNaredi. OneClick teh podatkov ne bo posredoval v uporabo tretjim osebam niti jih ne bo obdeloval v kakršnekoli druge namene. Sporo─Źila ali materiali, ki nam jih boste posredovali, npr. vprašanja, komentarji, predlogi in podobno, ne bodo veljali za zaupne.
Uporabnik portala www.fotonaredi.si lahko v vsakem trenutku odpove prejemanje oglasnih sporo─Źil in obvestil o akcijah, pa tudi ─Źlanstvo v FotoNaredi, tako da na info@fotonaredi.si pošlje elektronsko sporo─Źilo z ustrezno vsebino, vendar mora biti sporo─Źilo poslano izklju─Źno z njegovega prijavljenega elektronskega naslova. Uporabnik lahko kadarkoli obnovi ali ponovno aktivira svoje ─Źlanstvo v FotoNaredi, tako da na naslov info@fotonaredi.si pošlje elektronsko sporo─Źilo z ustrezno vsebino, vendar mora biti sporo─Źilo poslano izklju─Źno z njegovega predhodno prijavljenega elektronskega naslova..

Nadzor

OneClick si pridr┼żuje pravico, da v skladu z veljavnimi zakoni RS samodejno odstranjuje nalo┼żene podatke in fotografije z neprimerno vsebino ter v takem primeru obvesti pristojne organe o sumu nezakonite ali kriminalne dejavnosti.
Kadarkoli lahko zahtevate pregled vseh svojih osebnih podatkov, ki smo jih od vas prejeli na enem od naših naslovov na omre┼żju. Na vašo zahtevo lahko te podatke posodobimo, popravimo ali izbrišemo, lahko pa jih tudi v prihodnje nehamo uporabljati. ─îe ┼żelite uveljaviti to pravico, se nam oglasite na info@fotonaredi.si.

─îe imate kakršnakoli vprašanja ali dvome v zvezi z našo politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi s svojimi izkušnjami s stranmi tega portala, vas prosimo, da nam to sporo─Źite na info@fotonaredi.si.

Pošiljanje sporo─Źil po elektronski pošti

Prosimo, ne pozabite, da je pošiljanje elektronskih sporo─Źil (e-mails), ki vsebujejo osebne podatke, po katerih vas je mogo─Źe prepoznati, lahko nevarno in izpostavljeno nepooblaš─Źenemu dostopu tretjih oseb ali napa─Źni dostavi. OneClick ni odgovoren za varnost in zasebnost takih sporo─Źil, pri ─Źemer si pridr┼żuje pravico da le-te razmno┼żuje, uporablja, z njimi razpolaga in distribuira tretjim osebam brez omejitev.

Povezave na strani tretjih oseb

Povezave, objavljene na teh spletnih straneh, so samo za vašo informacijo. OneClick ni odgovoren za to─Źnost informacij, vsebino teh strani niti za rezultate, do katerih je mogo─Źe priti z njihovo uporabo. ─îe se odlo─Źite za dostop do katere od povezav, to po─Źnete v celoti na lastno odgovornost.

Merodajno pravo

Za razlago, uporabo in pravne posledice vseh dovoljenj, izjem in pogojev uporabe spletnih strani portala FotoNaredi je merodajno slovensko pravo, za vse zahteve in spore, ki nastanejo kot posledica uporabe spletnih strani portala FotoNaredi ali v zvezi z njimi pa so pristojna izklju─Źno slovenska sodiš─Źa.

Distribucija podatkov in materialov, objavljenih na spletnih straneh portala FotoNaredi, je v dolo─Źenih jurisdikcijah lahko omejena z zakonom. Vsak uporabnik mora biti seznanjen s takimi predpisi in postopati v skladu z njimi, OneClick pa ne odgovarja za dostop do spletnih strani s podro─Źij, kjer je njihova vsebina omejena ali prepovedana.
Pravila in splošni pogoji